มันยากและยากกว่าที่จะติดตาม
แก้ไขข้อผิดพลาดเกมไม่สามารถเล่นได้